top of page

Политика за поверителност
на Студио Аромати ЕООД

Защитата на личните данни е от голямо значение за Студио Аромати ЕООД и искаме процесът по обработка на Вашите лични данни да бъде напълно открит и прозрачен за Вас. Ето защо имаме политика, която определя как ще бъдат обработвани и защитени Вашите лични данни.


Кой носи отговорност за личните Ви данни?

Студио Аромати ЕООД е администратор на личните данни, които ни предоставяте за всички интернет страници на дружеството и носи отговорност за тях, съгласно приложимия закон за защита на личните данни.

Студио Аромати ЕООД

ул. П. Славейко 8, ап. 5, Ботевград 2140, ЕИК 205233448
 

Къде съхраняваме Вашите данни?

Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство ("ЕИП").

Кой има достъп до Вашите данни?

Вашите данни може да се споделят само в рамките на Студио Аромати ЕООД и притежаваните от него интернет страници.

Ние никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни извън Студио Аромати ЕООД. Данните, които се препращат на трети страни, се използват само за предоставяне на нашите услуги.

За да функционират правилно нашите интернет страници и за да подобряваме постоянно качеството на предлаганите продукти и услуги, ние използваме следните програми и уеб решения, които биха могли да получат достъп до Вашия IP адрес и анализират Вашето поведение при престоя на интернет страниците без това да Ви идентифицира като физическо лице: Google Analytics, различни Wordspress plugins, Google Webmaster tools, Facebook, Twitter, Google plus. В случай, че не сте съгласни с тези условия, няма как да използвате нашия сайт пълноценно и не би следвало да го използвате занапред.

Какво е правното основание за обработването на Вашите данни?

За всяко конкретно обработване на лични данни, които събираме от Вас, ще Ви информираме дали предоставянето на лични данни се изисква от закона или е необходимо за сключване на договор и дали сте задължени да предоставяте лични данни, както и какви последици са възможни, ако решите да не го направите.

Какви са Вашите права?

Право на достъп:

По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с Студио Аромати ЕООД, след което Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени чрез електронна поща.


Право на преносимост:

Когато Студио Аромати ЕООД обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие или въз основа на споразумение, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.

Право на коригиране:

Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. Ако имате профил в интернет страница на Студио Аромати ЕООД, можете да редактирате своите лични данни в страницата на профила си.

Право на изтриване:

Имате право да изтриете всички лични данни, обработвани от Студио Аромати ЕООД по всяко време, освен в следните ситуации:

⦁ имате отворена поръчка, която още не е изпратена или е частично изпратена.

⦁ имате неуреден дълг към Студио Аромати, независимо от начина на плащане.

⦁ имате неполучено вземане от продажба в галерия Студио Аромати.

⦁ ако сте направили покупка, ще запазим Вашите лични данни във връзка с Вашата трансакция според счетоводните правила.

⦁ ако сте направили продажба в галерия Студио Аромати, ще запазим Вашите лични данни и направените плащания към вас във връзка със счетоводните правила.

Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Студио Аромати ЕООД. Студио Аромати ЕООД няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни искове.

Право да възразите срещу директния маркетинг:
Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

Можете да се откажете от директния маркетинг по следните начини:

⦁ като следвате указанията във всяко съобщение, изпратено с маркетингова цел

⦁ като редактирате настройките във Вашия профил

Право на ограничение

Имате право да поискате от Студио Аромати ЕООД да ограничи обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства:

⦁ ако възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес на Студио Аромати ЕООД, Студио Аромати ЕООД ще ограничи обработването на данните в очакване на резултат от проверката на законните основания.

⦁ ако претендирате, че Вашите данни са неточни, Студио Аромати ЕООД трябва да ограничи обработването в очакване на резултат от проверката на точността на личните данни.

⦁ ако обработването е неправомерно, можете да възразите срещу изтриването на личните Ви данни и вместо това да изискате ограничаване на използването им

⦁ ако Студио Аромати ЕООД вече не се нуждае от личните данни, но те са Ви необходими за упражняване или защита на правни претенции.

Как можете да приложите Вашите права?

Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни, поради което имаме екип за обслужване на клиенти, който обработва Вашите заявки във връзка с горепосочените права. Винаги можете да се свържете с нас на studioaromati@gmail.com.
 

Служител по защита на личните данни:

Определихме отговорници по защита на личните данни, за да гарантираме, че Вашите лични данни винаги ще бъдат обработвани по открит, коректен и законен начин. Можете да се свържете с нашия служител по защита на лични данни на studioaromati@gmail.com и да напишете CЗЛД като заглавие на имейла.

Право на подаване на жалба към надзорен орган:

Ако смятате, че Студио Аромати ЕООД обработва Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас. Също така имате право да подадете жалба към надзорен орган.


Актуализиране на нашата Политика за поверителност:

Възможно е да актуализираме нашата Политика за поверителност. Най-новата версия винаги е достъпна на нашия уебсайт. Ще съобщим всички съществени промени в Политиката за поверителност, например целта на използването на личните Ви данни, самоличността на администратора или Вашите права.ОНЛАЙН ПОКУПКА

Защо използваме Вашите лични данни?


Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме процеса на онлайн поръчките в интернет страниците на Студио Аромати ЕООД, като обработваме Вашите поръчки и връщания на артикули чрез нашите онлайн услуги и Ви изпращаме известия за статуса на доставка или при възникване на проблеми с доставката на Вашите артикули.

Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме плащанията Ви.

Също така, ще използваме Вашите данни, за да можем да разглеждаме жалби и гаранционни въпроси във връзка с продуктите.

Вашите лични данни се използват, за да Ви идентифицират както и за да потвърдят адреса Ви пред външни партньори.
Искаме да Ви предложим различни алтернативи за плащане и ще извършим анализ, включително на историята на Вашите плащания, за да разберете какви алтернативи за плащане имате.

Какви лични данни обработваме?

Ще обработваме следните категории лични данни:

⦁ информация за контакт, например име, адрес, имейл и телефонен номер

⦁ информация и история на плащанията

⦁ информация за поръчките

Ако имате профил в интернет страница на Студио Аромати ЕООД, ще обработваме и Вашите лични данни, предоставени във връзка с профила, като например:

⦁ име на профил

⦁ история на продажбите

⦁ история на плащанията

Кой има достъп до Вашите лични данни?

Вашите лични данни, които се препращат към трети страни, се използват единствено за предоставяне на горепосочените услуги, например към компании за валидиране на Вашия адрес, комуникационни агенции за изпращане на потвърждение на поръчката, складови компании и доставчици във връзка с доставката на Вашата поръчка, доставчици на платежни услуги за Вашето плащане.

Студио Аромати ЕООД не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя информация за вас (лични данни по смисъла на GDPR) с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага, за да ви предоставим заявени от вас услуги и когато вие сте предоставили вашето разрешение, или в някоя от следните хипотези:

⦁ Информацията се предоставя на доверени партньори, които работят по възлагане от страна на Студио Аромати ЕООД въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези компании могат да използват такава информация, за да има възможност Студио Аромати ЕООД да доставя важна информация свързана с поръчката или реклама на потребителите си. Въпреки това тези компании нямат правото самостоятелно да споделят тази информация. Тези компании са, без изброяването да е изчерпателно:

⦁ Google със съответните свои продукти: Google Analytics, Google Tag Manager, DoubleClick for Publishers, AdX, AdSense, Google Case, Google IMA, Google Plus: https://privacy.google.com/# ;

⦁ Facebook със съответните продукти: Facebook Tracking Pixel, Facebook Tools – Plug-in “like” button, Sign in with Facebook profile и др.:
https://www.facebook.com/privacy/explanation ;

⦁ Mail Chimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/ ;

⦁ Twitter widgets: https://twitter.com/en/privacy ;

⦁ Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388;

⦁ Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

⦁ Информацията е в изпълнение на законосъобразните предписания на съдебни разпореждания по легитимни заявки от оправомощени органи (по силата на Закона за електронните съобщения, Наказателно-процесуалния кодекс, Наказателния кодекс и др.).

Моля, имайте предвид, че много от тези компании имат независимо право или задължение да обработват Вашите лични данни.


Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?

Обработването на Вашите лични данни е необходимо Студио Аромати ЕООД, за да изпълни услугата за управление и доставяне на Вашата поръчка.

Колко време съхраняваме Вашите данни?

Ще съхраняваме Вашите данни докато сте активен клиент.ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ

Защо използваме Вашите лични данни?


Ще използваме Вашите лични данни, за да ви изпращаме специални предложения, покани чрез електронна поща, текстови съобщения и телефонни разговори.

Какви лични данни обработваме?

Ще обработваме следните категории лични данни

⦁ информация за контакт, например имейл адрес, телефонен номер и пощенски код

⦁ върху какви продукти и оферти сте кликнали

Ако имате профил в страница на Студио Аромати ЕООД, ще обработваме Вашите лични данни, предоставени във връзка с профила, например:

⦁ име

⦁ адрес

⦁ телефон

⦁ история на продажбите

Кой има достъп до Вашите лични данни?

Данните, които се препращат към трети страни, се използват единствено за предоставяне на услугите, посочени по-горе, например към медийни агенции и технически доставчици за разпространение на маркетингова информация във физически или дигитален формат.

Никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни извън Студио Аромати ЕООД.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?

Обработването на Вашите лични данни се извършва въз основа на Вашето съгласие за получаване на директна рекламна и маркетингова информация.

Право да оттеглите съгласието си:

Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите лични данни по всяко време и да се откажете от директния маркетинг.

Ако го направите, Студио Аромати ЕООД няма да може да Ви изпраща допълнителни предложения с цел директен маркетинг или всяка друга информация въз основа на Вашето съгласие.

Можете да се откажете от директния маркетинг по следните начини:

⦁ като следвате указанията във всяко съобщение, изпратено с маркетингова цел

⦁ като редактирате настройките във Вашия профил

⦁ като отбележите опцията не желая да получавам писма при финализиране на поръчка.

Колко време съхраняваме Вашите данни?

Ще запазим Вашите данни, предоставени за директен маркетинг, докато не оттеглите Вашето съгласие.МОЯТ ПРОФИЛ В СТУДИО АРОМАТИ

Защо използваме Вашите лични данни?


Ще използваме Вашите лични данни, за да създадем и управляваме Вашия личен профил в интернет страниците на Студио Аромати ЕООД в това число изпращане на сервизни автоматизирани съобщения.

Ще Ви предоставим историята и всички подробности за продажбите Ви. Точна информация за натрупаните средства по сметката Ви. Извършени преводи към Вас.

Какви лични данни събираме?

Винаги обработваме Вашия имейл адрес и парола, които ни изпращате, когато се регистрирате за създаване на профил в интернет страниците на Студио Аромати ЕООД.

Ще обработваме и следните категории лични данни:

⦁ информация за контакт като име, адрес и телефонен номер

⦁ държава

⦁ настройки на профила

⦁ история на продажбите

⦁ история на плащанията

⦁ история на интереса към вашите картини

Ще обработваме и следните категории лични данни, свързани с преводи към Вас:


⦁ Банкова сметка по която е направен превода

Кой има достъп до Вашите лични данни?

Данните, които се препращат към трети страни, се използват единствено за предоставяне на горепосочените услуги.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?

Обработването на Вашите лични данни от профила Ви е въз основа на съгласието, което давате при създаване на Вашия профил в интернет страниците на Студио Аромати ЕООД и във връзка със задълженията на Студио Аромати ЕООД произтичащи от Закона за счетоводството.

Обработването на Вашите лични данни с цел да Ви бъде предоставена съответната информация.

Право да оттеглите съгласието си:

Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите лични данни по всяко време. Ако го направите, профилът Ви ще престане да съществува и Студио Аромати ЕООД няма да може да Ви предоставя горепосочените услуги.

Колко време съхраняваме Вашите данни?

Ще съхраняваме Вашите данни докато имате активен профил в интернет страниците на Студио Аромати ЕООД.

Имате право да закриете профила си по всяко време. Ако решите да го направите, профилът Ви ще престане да съществува и ще се счита за неактивен. Ще запазим Вашите лични данни в случаите, когато това се изисква от закона, или ако има неуреден правен спор.

След като профилът Ви бъде прекратен, Вашите данни ще бъдат изтрити.


Право да възразите срещу обработването на Вашите данни:

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, което се основава на легитимния интерес на Студио Аромати ЕООД, като се свържете с studioaromati@gmail.com. След това профилът Ви ще бъде изтрит и няма да можем да Ви предоставяме нашите услуги.ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Защо използваме Вашите лични данни?


Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме Вашите запитвания, да обработваме жалби и гаранционни въпроси за продуктите, както и въпроси, свързани с предоставяне на техническа помощ чрез електронна поща, нашата чат функция, по телефон или чрез социалните мрежи.

Също така, може да се свържем с Вас, ако има проблем с поръчката Ви.

Какви лични данни обработваме?

Ще обработваме всички данни, които ни предоставите, включително следните категории:

⦁ информация за контакт като име, адрес, имейл и телефонен номер

⦁ информация за плащанията и история на плащанията

⦁ информация за поръчки

⦁ всяка кореспонденция по даден въпрос

Кой има достъп до Вашите лични данни?

Данните, които се препращат на трети страни, се използват само за предоставяне на горепосочените услуги.

Колко време съхраняваме Вашите данни?

Ще съхраняваме Вашите данни в продължение на 100 дни за дневници с телефонни номера, имейл адреси и кореспонденция, и в продължение на 12 месеца за управление на случаите.


Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни от Студио Аромати ЕООД въз основа на легитимен интерес. Студио Аромати ЕООД няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред Вашите интереси и права или поради съдебни искове.
 

bottom of page